Aproximació al respecte lingüístic des de la responsabilitat social de les empreses

 

La responsabilitat social de les empreses (RSE) comporta la integració de les inquietuds dels grups d’interès en el funcionament corporatiu. Per aquesta via, les empreses desenvolupen compromisos més sostenibles i profunds envers els drets humans, la sostenibilitat ambiental, o altres drets socials, culturals i econòmics, alhora que l’empresa millora la seva confiança i la seva legitimitat social.

Malgrat que els aspectes lingüístics hi tindrien un encaix conceptual i metodològic ple, la realitat ens mostra que aquesta integració s’està produint de manera molt limitada. Es proposa que les empreses hi facin una aproximació combinant aspectes legals i d’RSE, concebent aquesta no com “anar més enllà de la llei” sinó com a integració de la complexitat que ens ofereix la realitat. Alhora, cal que els grups d’interès desenvolupin noves maneres de fer tracció.

Finalment, s’aborda com un enfocament en RSE podria permetre noves aproximacions i noves solucions, sempre partint de la idea que aquest enfocament de gestió es val de la creació de confiança.

+ text complert

Publicat per Josep Maria Canyelles a la Revista de Llengua i Dret , Núm.  54, Desembre 2010

+ informació